skip to Main Content

Onze service

APK Leiderdorp

In Nederland willen we dat alle auto’s die rondrijden op de weg voldoen aan dezelfde veiligheids- en milieunormen. Daarom moeten alle auto’s periodiek gekeurd worden. Dat doen we met een APK. APK staat voor Algemene Periodieke Keuring. Wij bieden deze APK Service aan in Leiderdorp.

Is jou auto al aan de APK toe ?

 

Doe hier de Kentekencheck

apk check in leiderdorpVanaf twee maanden voor de vervaldatum kun je je auto laten keuren. Vervalt je APK van de 10 jaar oude auto bijvoorbeeld op 1 mei 2019 en laat je je auto op 14 april 2019 keuren, dan is de volgende vervaldatum 1 mei 2020. De originele vervaldatum wordt gehanteerd en niet de keuringsdatum. Vroeg keuren heeft dus geen nadeel.
Vervalt de geldigheid van je APK binnenkort plan alvast een afspraak via het contact formulier of stuur een whatsappje (zie rechtsonder).

Belangrijk om te weten:

een auto met een geldige APK is niet gegarandeerd goed. De APK is alleen een controle op veiligheid en milieu en géén onderhoudsbeurt. Laat uw auto dus buiten de APK controle om altijd goed onderhouden volgens het boekje. Er kan immers ook vlak na een APK  een gebrek ontstaan. De keuring kan door ons wel gecombineerd worden met een onderhoudsbeurt.

Apk al verlopen?
Het voertuig mag tot maximaal 2 maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan, zonder dat de RDW een registercontrole uitvoert. Na deze periode moet het voertuig APK-goedgekeurd zijn.

afgekeurde auto?
Als je auto apk afgekeurd is mag je doorrijden indien de APK-vervaldatum nog niet verstreken is. Dan moet de auto wel voldoen aan de zogeheten ‘permanente eisen’ waaraan ieder voertuig moet voldoen.

Heb je nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen.

Veel gestelde vragen

Nee. Bij de APK in Leiderdorp wordt alleen gekeken of jouw auto op het moment van keuring
aan de veiligheids- en milieueisen voldoet. Jouw auto wordt tijdens de APK niet op onderhoudspunten gecontroleerd. De remmen van jouw auto kunnen
bijvoorbeeld uitstekend functioneren, terwijl de remvoering bijna is weggesleten.

Dan komt jouw auto dus alsnog door de keuring. De APK keuring is een
momentopname en geeft geen garantie dat jouw auto de rest van het jaar veilig
blijft. Regelmatig(e) controle en onderhoud blijft dan ook belangrijk.

Tip
Veel van onze klanten kiezen er voor hun APK keuring te combineren met een
onderhoudsbeurt. Ideaal, want zo bespaar je tijd en geld!

Tijdens de Algemene Periodieke Keuring (APK) beoordeelt de keurmeester jouw auto op veiligheids- en milieuaspecten. De APK-keurmeester bekijkt ook of jouw auto op de juiste wijze is geregistreerd.

Verkeersveiligheid
De keurmeester beoordeelt jouw remmen, wielophanging, schokdempers,
banden, stuurinrichting, verlichting en carrosserie.

Milieu
Auto’s toegelaten vanaf 1 januari 2006 Voor benzine-, diesel- of (elektrische) hybride auto’s, die vanaf 1 januari 2006 zijn toegelaten, is het uitlezen van het EOBD-systeem verplicht. Afhankelijk van de uitslag van de EOBD-meting kan een vervolgmeting (roetmeting of viergasmeting) nodig zijn.

Auto’s toegelaten voor 1 januari 2006 en LPG-auto’s

Bij auto’s die voor 1 januari 2006 werden toegelaten en alle LPG-auto’s, dient een roetmeting (bij dieselauto’s) of viergasmeting (bij auto’s met een benzinemotor of LPG-motor met een geregelde katalysator) te worden uitgevoerd.
Met deze metingen wordt gecontroleerd of de uitstoot van uitlaatgassen binnen de daarvoor wettelijk gestelde percentages blijft.

De auto dient voor de vervaldatum van de APK goedgekeurd te zijn. Het is
mogelijk om je voertuig tot 2 maanden voor de APK-vervaldatum te laten keuren. De datum van de eerstvolgende keuring wordt dan bepaald op basis van de oude vervaldatum (afhankelijk van de vereiste keuringsfrequentie is dit 1 of 2 jaar later). Laat je jouw auto meer dan twee maanden vóór de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt jouw voertuig een nieuwe vervaldatum.

Een voorbeeld
Jouw APK verloopt op 1 mei 2013. Je laat jouw auto op 23 maart 2013 keuren. De nieuwe APK is (in geval van verplichte jaarlijkse keuring) geldig tot 1 mei 2014. Wanneer je al op 1 januari 2013 besluit te laten keuren, zal de nieuwe
APK-vervaldatum 1 januari 2014 zijn. Wanneer de vervaldatum is verlopen en de auto is afgekeurd, ben je wettelijk gezien in overtreding en kan er een boete worden gegeven. Je dient in dit geval zo spoedig mogelijk een afspraak te maken met een keuringsinstantie. Wanneer de vervaldatum nog niet is verlopen en de auto wordt afgekeurd dan heb je tot de vervaldatum de tijd om de auto opnieuw te laten keuren.

De keuringsfrequentie van jouw auto hangt af van de brandstof waarop jouw auto
rijdt, het gewicht van je auto en de datum van de eerste toelating van jouw auto
op de weg.

Benzine en/of elektromotor:
Eerste APK 4 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten.
Daarna 2 keer om de 2 jaar.
Daarna (dus als de auto ouder is dan 8 jaar): ieder jaar.

Diesel of LPG:
Eerste APK 3 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten.
Daarna ieder jaar.

Uitzonderingen
Ouder dan 30 jaar:
Auto’s ouder dan 30 jaar, maar van ná 1 januari 1960: eens in de 2 jaar.
Auto’s van voor 1960: APK-keuring niet vereist.
Geldt niet voor taxi’s of bussen.

Zware voertuigen (meer dan 3.500 kg):
Ieder jaar.

Na afloop van de APK krijg je een keuringsrapport. Hierop staat of jouw auto is
goedgekeurd of afgekeurd en het geeft een overzicht van afkeurpunten en
reparatie-adviespunten. De reparatieadviespunten zijn punten die niet tot
afkeuring leiden, maar waar wel binnen afzienbare tijd aandacht aan besteed
moet worden door het vervangen of repareren van onderdelen.

De RDW verricht ongeveer bij 3% van de in Nederland uitgevoerde APK
keuringen een steekproef. Het kan dus gebeuren dat jouw auto voor een
steekproef van de RDW wordt geselecteerd. De herkeuring door de RDW moet in dat geval binnen 90 minuten na de keuring worden aangevangen. Jouw auto mag tot de herkeuring is afgerond de garage niet verlaten. Wij weten pas dat jouw auto is geselecteerd voor een steekproef als de door ons uitgevoerde APK keuring is afgerond.

Je bent verplicht om aan de RDW-steekproef mee te werken. Het is dan ook niet mogelijk om uw auto mee te nemen, voordat de herkeuring door de
RDW-controleur is uitgevoerd. Na de controle krijg je jouw keuringsrapport mee.

Als je jouw auto niet op tijd APK laat keuren, ontvang je ongeveer 2 maanden na
het verlopen van de APK automatisch een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Deze boete bedraagt op dit moment €130 + €7 administratiekosten.

Mocht je aangehouden worden met een auto waarvan de APK is verlopen, krijg je
ook een boete. Je mag wel met jouw auto naar een keuringsstation rijden, maar
moet kunnen aantonen dat je daar een afspraak hebt.

Onze tevreden klanten

Laat ook uw ervaring achter op Google, klik hier

Took my car for APK here, very friendly and knowledgeable staff. and willing to discuss and answers many questions. Also, very professional and caring towards my vehicle. Would 100% recommend.

Luke Maud

Hele fijne garage! Betrouwbare, aardige, eerlijke mensen en heldere communicatie. Ik kom hier al jaren en ben echt heel erg tevreden.

h b
Deskundig advies en een eerlijke prijs
Matthijs M
deskundig, behulpzaam en naar mijn mening zeer betrouwbaar. Auto word gehaald bij mijn werk en gebracht voor ik weer naar huis ga, kortom gewoon top service.
Anoniem

Neem vrijblijvend contact op